Індексація та реферування


WorldCat


BASE


Sherpa Romeo


EuroPub


Google Scholar
(з 2016 р. h-index — 11; h10-index — 20; Загальний h-index — 21; h10-index — 119)


CrossRef
doi 10.15574/SP
Журнал бере участь у Cited-by-linking


“Наукова періодика України”
(Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)


Бібліометрика української науки  
h5-індекс – 13


Український реферативний журнал "Джерело"