Атестація

Наказами МОН України від 7.05.2019 р. № 612 та 15.10.2019 р. № 1301 журнал «Сучасна педіатрія. Україна» включений у Перелік наукових спеціалізованих видань (категорія Б) , у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук.