Дистанційна форма навчання студентів-медиків як виклик сьогодення

Автор(и)

  • I.S. Lisetska Івано-Франківський національний медичний університет

Ключові слова:

дистанційна форма навчання, медична освіта, викладач, студент, пандемія COVID-19

Анотація

Промайнув рік, як людство вперше стикнулася з раніше не відомою хворобою — COVID-19, що внесла певні корективи в усталені механізми життя. Ці зміни стосуються і сфери освіти, у тому числі медичної. У зв'язку з карантином, який запровадили в Україні для запобігання поширенню COVID-19, закрили заклади освіти, а студентів перевели на дистанційне навчання. Організувати якісне онлайн-навчання за короткий проміжок часу, заряджати мотивацією до навчання і бути готовим до технологічних проблем — ось не повний перелік проблем, що постали перед викладачами. Однак сьогодення можна назвати ерою інформатики, телекомунікацій та глобальної діджиталізації. Стрімкий злет інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій, онлайн-інструментів у життя суспільства останніми десятиріччями став підготовкою для вирішення завдань та проблем. Дистанційна форма навчання має переваги та недоліки. Крім того, існує декілька організаційно-методичних та організаційно технічних моделей дистанційного навчання. Практичні заняття з дитячої терапевтичної стоматології проводяться в форматі онлайн-конференції в програмі Microsoft Teams (попередньо створюються Класи для кожної підгрупи та події в програмі — в календарі відповідно до розкладу, запрошуються студенти). Microsoft Teams — центр для командної роботи в Office 365, який є більш спрощеним варіантом систем управління навчанням, проте дає змогу навчальній групі комунікувати та обмінюватися файлами. Програма зручна, оскільки об'єднує все в спільному робочому середовищі, яке містить чат для обговорень, файлообмінник та корпоративні програми. Студенти проходять за кожною темою тестування в системі відповідно до календарно-тематичному плану, отримують результат, який викладач конвертує в бали, за критеріями оцінювання. Під час онлайн-заняття викладач опитує тему, корегує відповідь, пояснює моменти, що були незрозумілі, використовуючи попередньо завантажені матеріали — презентації, відео, фото, рентгенограми та ортопантомограми, що допомагає засвоїти матеріал. Для майбутніх лікарів-стоматологів надзвичайно важливими є практична підготовка, робота з реальними пацієнтами, відпрацювання мануальних та комунікативних навичок, тому під час дистанційного викладання дитячої терапевтичної стоматології вирішуються ситуаційні задачі та розбираються алгоритми виконання практичних навичок, з метою максимального наближення студентів до практики. Дистанційне навчання — це цілеспрямований процес взаємодії викладача та студента, що ґрунтується на використанні сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, які дають змогу проводити навчання на відстані, що актуально в умовах пандемії COVID-19.

 

Посилання

Burmas NO, Boyko LA. (2019). System of distance learning at the Department of General Chemistry. Medical education. 2: 15-18. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.2.10338

Galiy LV, Shulga LI, Yakushchenko VA, Nartov PV, Buryan KO, Bagan SO. (2019). Introduction of distance learning in the system of postgraduate education: problematic issues of today. Problems of continuing medical education and science. 3 (35): 14-20. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.014

Goncharova NG, Kirsanova OV, Svetlitsky AO. (2014). Implementation

of distance learning models in higher medical educational institutions.

Current issues of pharmaceutical and medical science and practice. 1

(14): 93—96.

Korbut OG. (2013). Distance learning: models, technologies, prospects. Naukovo-praktychna konferentsiia «Novitni osvitni tekhnolohii». Kyiv, 2013 Kyiv: Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho». URL: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1123.

Kovalchuk ZYA. (2012). Distance learning system in educational institutions of different types as a component of optimization of pedagogical interaction. Actual problems of sociology, psychology, pedagogy. 4 (17): 183—188.

Kucherenko N. (2018). Distance learning as a challenge of modern university education: philosophical and legal dimension. Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Legal sciences. 20: 34—40.

Kushch OG, Omelyanchik VM, Bessarab GI. (2017). Distance learning in the system of medical education (the first experience of the Department of Normal Physiology of ZSMU). Medical education. 4: 85—89.

Machynska NO, Nagirnyak ME. (2009). Distance learning is the latest technology for training specialists in higher education. Information and telecommunication technologies in modern education: experience, problems, prospects: Collection of sciences. For ed MM Kozyara, NG Nychkalo. Lviv: LSU BJD. 1: 270.

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2000). The concept of development of distance education in Ukraine of the 2020. Resolution of MES of Ukraine on December 20, 2000. URL: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html.

Mironov YuB. (2020). Advantages and disadvantages of distance learning. URL: https://kerivnyk.info/perevahy-ta-nedoliky-dystantsijnoho navchannya-fbclidIwAR1jhqrr0ra4C8QOLKPnen_nZavaSTXQbsWHnDycw1I4Is3UbcQIX3ms2IA.

Skrypnyk LM. (2012). Distance medical education: modern realities and problems. Archive of clinical medicine. 2 (18): 116—118.

Virstyuk NG, Orynchak MA, Chovganyuk OS et al. (2020). Distance learning in the discipline of internal medicine for medical students in a pandemic COVID-19. Topical issues of improving the quality of the educational process: materials of the scientific-methodical conference with international participation, Ivano-Frankivsk, September 18, 2020. Ivano-Frankivsk: Ivano-Frankivsk National Medical University: 6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-29