Вплив патологічних змін евентрованих органів на ступінь вісцеро-абдомінальної диспропорції при неускладненому гастрошизисі

O. Sliepov, M. Migur, O. Ponomarenko, N. Hrasyukova, V. Soroka

Анотація


Патологічні зміни евентрованих органів при гастрошизисі (ГШ) призводять до порушення функціонування шлунково-кишкового тракту в післяопераційному періоді, збільшують тривалість перебування у стаціонарі та летальність, проте їх вплив на ступінь розвитку вісцеро-абдомінальної диспропорції (ВАД) досліджено недостатньо.
Мета: дослідити вплив патологічних змін евентрованих органів на ступінь ВАД при неускладненому ГШ.
Матеріали і методи. У дослідження було включено 107 новонароджених дітей з неускладненим ГШ, яким проведено хірургічну корекцію вади в умовах ДУ «ІПАГ імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України» (n=84) та Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні (n=23), за період з 1987 по 2019 рр. До 1-ї групи зараховані пацієнти, у яких евентровані органи були не змінені (17,8%; n=19). До 2-ї групи увійшли новонароджені, у яких виявлено помірні зміни евентрованих петель кишечника (33,6%; n=36). У дітей 3-ї групи спостерігалися виразні зміни евентрованих органів (48,6%; n=52).
Результати. У пацієнтів без патологічних змін евентрованих органів достовірної різниці у частоті відсутності ВАД та ВАД помірного ступеня не виявлено (31,5% проти 68,4%; р=0,12). Виразної ВАД серед пацієнтів цієї групи не діагностовано. За наявності помірних патологічних змін відсутність ВАД та її виразний ступінь спостерігались з однаковою частотою (13,9%), проте достовірно частіше діагностовано помірний ступінь ВАД (13,9% проти 72,2%; р=0,001). У всіх дітей з виразними змінами евентрованих органів діагностовано ВАД, а достовірних відмінностей щодо частоти помірної та виразної ВАД не виявлено (40,4% проти 59,6%; р=0,15).
Висновки. Виразність патологічних змін евентрованих органів при неускладненому ГШ має вирішальний вплив на розвиток ВАД та її ступінь.
Рівень доказовості. Рівень ІІІ.
Дослідження виконані відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалений Локальним етичним комітетом всіх зазначених установ. На проведення досліджень було отримано поінформовану згоду батьків дітей (або їхніх опікунів).

Ключові слова


гастрошизис; патологічні зміни евентрованих органів; вісцеро-абдомінальна диспропорція; хірургічне лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Sliepov O, Migur M, Ponomarenko O, Grasyukova N, Tabachnikova E. (2018). The Impact of Eventrated Organs Status on the Clinical Course and Prognosis of Simple Gastroschisis. Sovremennaya Pediatriya. 1(89): 97—102. https://doi.org/10.15574/SP.2018.89.97

Auber F, Danzer E, Noche-Monnery ME, Sarnacki S et al. (2013, Feb). Enteric nervous system impairment in gastroschisis. Eur J Pediatr Surg. 23(1): 29–38. https://doi.org/10.1055/s-0032-1326955; PMid:23100056

Campos BA, Tatsuo ES, Miranda ME. (2009). Omphalocele: how big does it have to be a giant one? Journal of Pediatric Surgery. 44(7): 1474–1475. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2009.02.060; PMid:19573683

Correia-Pinto J, Tavares ML, Baptista MJ, Henriques-Coelho T et al. (2002, Jan). Meconium dependence of bowel damage in gastroschisis. J Pediatr Surg.37(1): 31–5. https://doi.org/10.1053/jpsu.2002.29422; PMid:11781982

Eunkyoung Jwa, Seong Chul Kim, Dae Yeon Kim, Ji-Hee Hwang et al. (2014, Dec). The Prognosis of Gastroschisis and Omphalocele. Korean Assoc Pediatr Surg 20;2. https://doi.org/10.13029/jkaps.2014.20.2.38

Feng C, Graham CD, Connors JP, Brazzo J et al. (2016, Jan). Transamniotic stem cell therapy (TRASCET) mitigates bowel damage in a model of gastroschisis. J Pediatr Surg. 51(1): 56–61. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2015.10.011; PMid:26548631. Epub 2015 Oct 22.

Feng C, Graham CD, Shieh HF, Brazzo JA et al. (2017, Jan). Transamniotic stem cell therapy (TRASCET) in a leporine model of gastroschisis. J Pediatr Surg. 52(1): 30–34. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2016.10.016; PMid:27836365. Epub 2016 Oct 26.

Graham CD, Shieh HF, Brazzo JA, Zurakowski D, Fauza DO. (2017, Jun). Donor mesenchymal stem cells home to maternal wounds after transamniotic stem cell therapy (TRASCET) in a rodent model. J Pediatr Surg. 52(6): 1006–1009. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.03.027; PMid:28363468. Epub 2017 Mar 18.

Patkowski D, Czernik J, Baglaj SM. (2005). Active enlargement of the abdominal cavity — a new method for earlier closure of giant omphalocele and gastroschisis. European Journal of Pediatric Surgery.15(1): 22–25. https://doi.org/10.1055/s-2004-830542; PMid:15795823

Santos MM, Tannuri U, Maksoud JG. (2003, Oct). Alterations of enteric nerve plexus in experimental gastroschisis: is there a delay in the maturation? J Pediatr Surg.38(10): 1506–11. https://doi.org/10.1016/S0022-3468(03)00504-9

Soares H, Silva A, Rocha G, Pissarra S, Correia Pinto J, Guimaraes H. (2010, Feb). Gastroschisis: preterm or term delivery? Clinics (Sao Paulo). 65(2): 139–142. https://doi.org/10.1590/S1807-59322010000200004; PMid:20186296 PMCid:PMC2827699

Svetanoff WJ, Zendejas B, Demehri FR, Cuenca A, Nath B, Smithers CJ. (2019, Jan 15). Giant Gastroschisis with Complete Liver Herniation: A Case Report of Two Patients. Case Rep Surg. 2019: 4136214. https://doi.org/10.1155/2019/4136214; PMid:30775044 PMCid:PMC6350565


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.