Катамнестичні спостереження протягом 10 років за дітьми, які народилися від сер опозитивних матерів (інфікованих цитомегаловірусом та вірусом простого герпесу і типу)

M. Ye. Fesenko, O. I. Melashchenko, M. M. Pyeshyi, V. I. Pokhylko, S. M. Tsvirenko

Анотація


Актуальність даної роботи обумовлена недостатньою кількістю повідомлень, присвячених довготривалому катамнестичному спостереженню за станом здоров'я дітей, які народилися від серопозитивних матерів (інфікованих цитомегаловірусом та вірусом простого герпесу І типу).
Мета: вивчити частоту та структуру захворювань дітей, які народилися від серопозитивних матерів, інфікованих цитомегаловірусом та вірусом простого герпесу І типу, впродовж 10 років на основі аналізу клініко-параклінічних особливостей перебігу захворювань.
Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилась 41 дитина віком до 10 років, з яких 13 дітей народились від матерів, інфікованих цитомегаловірусом (І група), 18 дітей, які народились від матерів, інфікованих вірусом простого герпесу І типу у поєднанні з цитомегаловірусом (ІІ група), і 10 дітей, народжених від неінфікованих матерів (контрольна ІІІ група). Катамнестичне спостереження за дітьми проводилось протягом 10 років і включало вивчення частоти та структури захворюваності на основі аналізу клініко-параклінічних особливостей перебігу захворювань. Порівняльний аналіз проводився як всередині груп, так і між групами.
Результати. Встановлена вірогідна залежність частоти респіраторних рекурентних захворювань у дітей раннього віку (до 3-х років) від типу інфікованості матерів. Рекурентні респіраторні захворювання достовірно частіше зустрічалися серед дітей ІІ групи. Після 3-х років виявлена достовірна відмінність у структурі захворюваності дітей І та ІІ груп, передусім за рахунок превалювання патології з боку носоглотки (рекурентний тонзиліт, аденоїди, гайморит) у дітей І групи. Атопічний дерматит, патологія нирок, кон'юнктивіти, гострі отити, функціональні розлади травного тракту та дисплазія сполучної тканини достовірно частіше зустрічалися у дітей ІІ групи.
Висновки. За результатами спостереження встановлена чітка достовірна залежність частоти, структури, перебігу захворювань та формування патологічних станів від віку дітей, типу та поєднання вірусів, якими були інфіковані матері, обтяженості акушерського анамнезу, гестаційних ускладнень та ускладнень пологів.
Дослідження виконані відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалений Локальним етичним комітетом (ЛЕК) всіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень було отримано поінформовану згоду батьків дітей (або їхніх опікунів).

Ключові слова


діти; цитомегаловірус; вірус простого герпесу І типу; захворюваність

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezhniy VV, Bondarets YI. (2018). Persistence of herpes virus infection in children and its role in juvenile rheumatoid arthritis (a literature review). Sovremennaya pediatriya. 6(94): 59–69. https://doi.org/10.15574/SP.2018.94.59.

Vozianova LI. (2008). TORCH infections. Modern infections. 4: 4–10.

Gerasimchuk TS. (2016). More effective prophylaxis of respiratory infections in children of early age and prognosis of recurrent relapse. Candidate's thesis (Medical Sciences). Zaporizhzhia: Zaporizhzhya State Medical University: 147.

Dzhalmukhamedova EI. (2014). Clinical and prognostic significance of cytomegalovirus infection in the development of frequent diseases in children of pupils of an orphanage. Candidate's thesis (Medical Sciences) Astrakhan: Astrakhan State Medical Academy: 141.

Znamenska TK, Sribna VYe, Saiun KO. (2010). Disorders of intestinal microbiocenosis in infants from mothers with herpes virus infection. Health of woman. 9: 110-112.

Likhachova AS, Zosymov AM, Redko II. (2012). Diahnostychni kryterii vnutrishnoutrobnykh virusnykh infektsii u novonarodzhenykh . Perinatologiya i Pediatriya 4(52): 41–42.

Redko II. (2015) Follow-up in childrens of intrauterine viral infections. Neonatology, surgery and perinatal medicine. 5;1(5): 28–32. https://doi.org/10.24061/2413-4260.V.1.15.2015.5

Tolkach SM, Pysarev AO, Medvedenko HF, Poiarkova OA. (2002). Klinichnyi perebih vahitnosti, polohiv ta stan novonarodzhenoho u zhinok, infikovanykh tsytomehalovirusom. Perinatologiya i Pediatriya 5–6: 65–69.

Usachova EV. (2011). Comparative clinico;immunological characteristic of seronegative and seropositive to herpes viruses children in early age. Sovremennaia pedyatriya. 2(36): 71–74.

Fesenko ME, Melashchenko EI. (2012). The morbidity, physical and neuro-psychic development children with congenital cytomegalovirus infection. Sovremennaia pedyatryia. 3(43): 42–44.

Fesenko ME, Melashchenko OI, Fastovets MN. (2013). Clinical picture, course and catamnesis of children with congenital cytomegalovirus and herpes infections. Ukrainian Medical Almanac. 16;2: 166–167.

Chernyshova OYe. (2016). Differentiated approach to the treatment and secondary prevention of asthma on the background of persistent infections in children. Child's Health. 8(76): 28;34. https://doi.org/10.22141/2224-0551.8.76.2016.90820

Yulish YeI. (2015). Cytomegalovirus infection in children: treatment approaches in different course of infection. Child's Health. 4(64): 11–18.

Baker DA. (2007). Consequences of herpes simplex virus in pregnancy and their prevention. Curr Opin Infect Dis. 20;1: 73–76. https://doi.org/10.1097/QCO.0b013e328013cb19; PMid:17197885

McCarthy F, Jones P, Rowlands C, Giles S. (2009). Primary and secondary cytomegalovirus in pregnancy. The Obstetrician and Gynaecologist. 11: 96–100. https://doi.org/10.1576/toag.11.2.096.27482

Verhagen LM, de Groot R. (2015). Recurrent, protracted and persistent lower respiratory tract infection: а neglected clinical entity. J Infect. 71: 106–111. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2015.04.011; PMid:25917807.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.