Гостре пошкодження нирок у новонароджених після хірургічної корекції патології дуги аорти

S. S. Chernyshuk, O. A. Adamovska, V. A. Zhovnir

Анотація


Мета: аналіз частоти розвитку гострого пошкодження нирок (ГПН) у новонароджених, яким проводилося хірургічне втручання з приводу корекції патології дуги аорти; дослідження впливу ГПН на післяопераційний перебіг та смертність у даної категорії пацієнтів.

Матеріали і методи. На базі ДУ «НПМЦДКК» у період з 07.01.2015 по 15.12.2015 було прооперовано 120 новонароджених з вродженими вадами серця. Серед них 25 пацієнтів мали патологію дуги аорти: у 8 (32%) була ізольована коарктація аорти, а у 17 (68%) — комбінація коарктації аорти з іншими вродженими вадами серця. Вивчали зміни рівня креатиніну в сироватці крові. Досліджували частоту виникнення ГПН, фактори ризику та ускладнення його виникнення.

Результати. У 53% (n=63) прооперованих новонароджених розвинулося ГПН. У пацієнтів з патологією дуги аорти ГПН розвинулась у 80% (n=20) випадків. Новонароджені діти, у яких корекція дуги аорти проводилась без використання штучного кровообігу, мали розвиток ГПН у 72% (n=13), а у пацієнтів, прооперованих в умовах штучного кровообігу, — у 100% (n=7). Новонароджені, які мали дане ускладнення, частіше потребували інотропної підтримки та ШВЛ на доопераційному етапі. Також вони мали вищий рівень концентрації креатиніну в плазмі крові та частіше мали ГПН вже до оперативного втручання. У післяопераційному періоді 9(45%) пацієнтів з ГПН мали ураження AKIN 1; 2(10%) — AKIN 2; 9(45%) — AKIN 3. Вони потребували більшого  часу на ШВЛ, інотропної підтримки та перебування у відділенні інтенсивної терапії. Застосування аміноглікозидів у післяопераційному періоді не мало суттєвого впливу на розвиток ГПН.

Висновки. Новонароджені діти після корекції вроджених вад серця, особливо патології дуги аорти, належать до групи високого ризику розвитку ГПН. Важкий передопераційний стан дитини та особливості хірургічного втручання при даній патології обумовлюють високу вірогідність пошкоджуючого впливу на нирки. У післяопераційному періоді пацієнти з ГПН потребують більш тривалої ШВЛ, інотропної підтримки; у них подовжується строк перебування у відділенні інтенсивної терапії та термін госпіталізації загалом, вищі ризики летального наслідку.

Дослідження було виконане відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження погоджений Локальним етичним комітетом (ЛЕК) установи. На проведення досліджень була отримана поінформована згода батьків дітей або їхніх опекунів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Chernyshuk SS, Vysotskyi AD, Chasovskyi KS, Zhovnir VA. (2 13). Dosvid zastosuvannia perytonealnoho dializu u ditei pislia kardiokhirurhichnykh vtruchan. Sertsevo4sudynna khirurhiia. Shchorichnyk naukovykh prats Asotsiatsii sertsevosudynnykh khirurhiv Ukrainy. 21: 553-556.

Alkandari O, Eddington KA, Hyder A, Gauvin F et al. (2 11). Acute kidney injury is an independent risk factor for pediatric intensive care unit mortality, longer length of stay and prolonged mechanical ventilation in critically ill children: a two4center retrospective cohort study. Crit Care Med. 15(3): R146. https://doi.org/1 .1186/cc1 269; PMid:21663616 PMCid:PMC3219 18

Andreoli SP. (2 9). Acute kidney injury in children. Pediatric nephrology. 24: 253–263. https://doi.org/1 .1 7/s 467- 8-1 74-9; PMid:19 83 19 PMCid:PMC2756346

Aydin SI, Seiden HS, Blaufox AD, Parnell VA, Choudhury T, Punnoose A et al. (2 12). Acute kidney injury after surgery for congenital heart disease. Ann Thorac Surg. 94: 1589–1595. https://doi.org/1 .1 16/j.athoracsur.2 12. 6. 5 ; PMid:22884599

Blinder JJ, Goldstein SL, Lee VV. (2 12). Congenital heart surgery in infants: effects of acute kidney injury on outcomes. J Thorac Cardiovasc Surg. 143: 368–374. https://doi.org/1 .1 16/j.jtcvs.2 11. 6. 21; PMid:21798562

Fadel FI, Abdel Rahman Amo, Mohamed MF et al. (2 12). Plasma neutrophil gelatinase4associated lipocalin as an early biomarker for prediction of acute kidney injury after cardio-pulmonary bypass in pediatric cardiac surgery. Arch Med Sci. 8(2): 25 –255. https://doi.org/1 .5114/aoms.2 12.28552; PMid:22661997 PMCid:PMC3361 37

Kavaz A, Ozcakar ZB, Kendirli T et al. (2 12). Acute kidney injury in a paediatric intensive care unit: comparison of the pRIFLE and AKIN criteria. Acta Paediatr. 1 1(3): 126–129. https://doi.org/1 .1111/j.1651-2227.2 11. 2526.x; PMid:22 77269

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. (2 12). Kidney inter. 2: 1–138.

Krawczeski CD, Woo JG, Wang Y et al. (2 11). Neutrophil gelatinase-associated lipocalin concentrations predict development of acute kidney injury in neonates and children after cardiopulmonary bypass. J Pediatr. 158: 1 9–1 15. https://doi.org/1 .1 16/j.jpeds.2 1 .12. 57; PMid:213 375

. Li S, Krawczeski CD, Zappitelli M et al. (2 11). Incidence, risk factors, and outcomes of acute kidney injury after pediatric cardiac surgery: a prospective multicenter study. Crit Care Med. 39: 1493–1499. https://doi.org/1 .1 97/CCM. b 13e318212 1d3; PMid:21336114 PMCid:PMC32866

Morgan CJ, Zappitelli M, Robertson CM, Alton GY, Sauve RS, Joffe AR et al. (2 13). Risk factors for and outcomes of acute kidney injury in neonates undergoing complex cardiac surgery. J Pediatr. 162: 12 –127. https://doi.org/1 .1 16/j.jpeds.2 12. 6. 54; PMid:22878115

Pedersen KR, Povlsen JV, Christensen S et al. (2 7). Risk factors for acute renal failure requiring dialysis after surgery for congenital heart disease in children. Acta Anaesthesiol Scand. 51: 1344–1349. https://doi.org/1 .1111/j.1399-6576.2 7. 1379.x; PMid:17944638

Schneider J, Khemani R, Grushkin C et al. (2 1 ). Serum creatinine as stratified in the RIFLE score for acute kidney injury is associated with mortality and length of stay for children in the pediatric intensive care unit. Crit Care Med. 38: 933–939. https://doi.org/1 .1 97/CCM. b 13e3181cd12e1; PMid:2 124891

Taylor ML, Carmona F, Thiagarajan RR, Westgate L et al. (2 13). Mild postoperative acute kidney injury and outcomes after surgery for congenital heart disease. J Thorac Cardiovasc Surg.146: 146–152. https://doi.org/1 .1 16/j.jtcvs.2 12. 9. 8; PMid:23 4 323

Toth R, Breuer T, Cserep Z et al. (2 12). Acute kidney injury is associated with higher morbidity and resource utilization in pediatric patients under-going heart surgery. Ann Thorac Surg. 93(6): 1984–199 . https://doi.org/1 .1 16/j.athoracsur.2 11.1 . 46; PMid:22226235

Woo Sung Jang, Woong-Hun Kim, Kwangho Choi et al. (2 14). Incidence, risk factors and clinical outcomes for acute kidney injury after aortic arch repair in paediatric patients. Eur J Cardiо-Thorac Surg. 45: 2 8–214. https://doi.org/1 .1 93/ejcts/ezu132; PMid:24682871

Zappitelli M, Bernier PL, Saczkowski RS, Tchervenkov CI et al. (2 9). A small postoperative rise in serum creatinine predicts acute kidney injury in children undergoing cardiac surgery. Kidney Int. 7: 885–892. https://doi.org/1 .1 38/ki.2 9.27 ; PMid:19641482


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.