Retrospective analysis of carious lesions of hard dental tissues in children from the territories of Ukraine contaminated by radiation as a result of the accident at the Chornobyl NPP

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15574/SP.2024.137.76

Keywords:

children, dental caries, ionizing radiation

Abstract

The relevance of the study is due to the presence of significant carious lesions of the hard tissues of the teeth in children from radiation-contaminated territories as a result of the accident at the Chornobyl nuclear power plant (ChNPP).

Purpose - to conduct a retrospective analysis of the intensity of dental caries in children of Ukraine, residents of radiation-contaminated territories, taking into account the general state of health at different times after the accident at the ChNPP (1993-1996, 2001-2003, 2016-2018) as a basis for the further development of a complex of therapeutic and preventive measures for this pathology.

Materials and methods. The object of the study: 1852 children aged 7-15 - residents of territories contaminated with radionuclides. Assessment of caries intensity of permanent teeth in accordance with WHO recommendations (2013) included determination of caries prevalence and index assessment of caries intensity of permanent teeth (PT): «decayed, missing, filled permanent teeth» (DMFT) and «decayed, missing, filled permanent teeth surfaces» (DMFS). Statistical processing of data was carried out using methods of variational statistics (statistical package «IBM SPSS Statistics 20.0.0»).

Results. In 1993-1996 irradiated children from the III zone had a very high intensity of dental caries (DMFT - 7.25±0.77, DMFS - 10.92±1.77), twice as high compared to residents of the IV zone. In children from III and IV zones in 2001-2003 the intensity of dental caries was higher in the presence of somatic pathology. In 2016-2018 compared to the period 2001-2003 there was a significant (p<0.05) decrease in both indices of carious lesions, probably due to a decrease in the degree of exposure of children to radionuclides.

Conclusions. During the period 1993-1996 the highest rates of dental caries intensity were determined in 15-year-old children from zone III compared to residents of zone IV. The intensity of dental caries during the periods of 2001-2003 and 2016-2018 decreased, although it remained at a high level, which requires the further development of a complex of treatment and prevention measures for this pathology.

The research was carried out in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki. The research protocol was approved by the Local Ethics Committee of the institution mentioned in the work. Informed consent of the children's parents was obtained for the research.

The authors declare no conflict of interests.

References

Baliuk HI. (1998). Yaderne zakonodavstvo. Zb. normatyvno-pravovykh aktiv (stanom na 1 sichnia 1998 r.). Kyiv: In Yure: 607.

Khomenko LO, Antonyshyn BV, Kononovych OF, Shapovalova HI, Bidenko NV, Liubarets SF. (2001). Stomatolohichnyi status u ditei pislia avarii na ChAES (10-richnisposterezhennia). Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh. 6: 92-95.

Lahoda LS. (2019). Obgruntuvannia profilaktyky kariiesu zubiv u ditei, yaki prozhyvaiut v ekolohichno nespryiatlyvykh umovakh. Lviv: Nauka.meduniv: 228.

Likhtarov IA, Kovhan LM, Boiko ZN, Ivanova OM, Masiuk SV. (2005). Zahalnodozymetrychna pasportyzatsiia naselenykh punktiv Ukrainy, yaki zaznaly radioaktyvnoho zabrudnennia pislia Chornobylskoi avarii. Zbirka 10. Uzahalneni dani za 2001-2004 rr. Kyiv: MNS Ukrainy, NTsRM Ukrainy, IRZ ATN Ukrainy: 59.

Likhtarov IA, Kovhan LM, Ivanova OM, Masiuk SV, Chepurnyi MI, Boiko ZN et al. (2016). Zahalnodozymetrychna pasportyzatsiia naselenykh punktiv Ukrainy ta rekonstruktsiia indyvidualizovanykh doz subiektiv Derzhavnoho reiestru Ukrainy osib, yaki postrazhdaly vnaslidok Chornobylskoi katastrofy (dosvid, rezultaty ta perspektyvy). Zhurnal Natsionalnoi akademii medychnykh nauk Ukrainy. 22; 2: 208-221.

Likhtarov IA, Kovhan LM, Masiuk SV, Ivanova OM, Chepurnyi MI, Boiko ZN et al. (2015). Uzahalneni rezultaty rekonstruktsii indyvidualizovanykh doz subiektiv Derzhavnoho Reiestru Ukrainy osib, yaki postrazhdaly vnaslidok Chornobylskoi katastrofy. Problemy radiatsiinoi medytsyny ta radiobiolohii. 20: 104-126. https://doi.org/10.33145/2304-8336-2015-20-104-126; PMid:26695896

Liubarets SF, Kaminskyi OV, Liubarets TF, Afanasiev DIe, Shapovalova HI, Savychuk OV. (2020). Stan hihiieny porozhnyny rota u ditei z porushenniamy formuvannia zubiv, postrazhdalykh vnaslidok avarii na ChAES. Problemy radiatsiinoi medytsyny ta radiobiolohii. 25: 478-489. https://doi.org/10.33145/2304-8336-2020-25-478-489; PMid:33361855

Liubarets SF, Kopylova OV, Belinhio TO, Kolbasynska VM, Siechyna IM, Liubarets TF. (2015). Hihiienichnyi stan porozhnyny rota, riven sIgA, mineralni skladovi rotovoi ridyny ta optymizatsiia profilaktychnykh zakhodiv u ditei z hipoplaziieiu emali zubiv na tli komorbidnoi patolohii. Problemy radiatsiinoi medytsyny ta radiobiolohii. 20: 356-365. https://doi.org/10.33145/2304-8336-2015-20-356-365; PMid:26695914

Nespriadko VP, Khomenko LO, Bidenko NV, Ostapko OI, Liubarets SF et al. (2004). Stan tverdykh tkanyn zubiv ta parodonta u ditei, shcho zaznaly vplyvu malykh doz ionizuiuchoi radiatsii. Arkhiv klinichnoi medytsyny. 1: 51-54.

Nishi M, Harding M, Kelleher V, Whelton H, Allen F. (2017). Knowledge of caries risk factors/indicators among Japanese and Irish adult patients with different socio-economic profiles: across-sectional study. BMC Oral Health. 17(1); 55: 1-10. https://doi.org/10.1186/s12903-017-0345-x; PMid:28209191 PMCid:PMC5314636

Petersen PE, Baez RJ. (2013). Oral health surveys: basic methods. 5th ed. Geneva: WHO Press: 137.

Pryshko ZR. (1995). Kliniko-imunolohichna kharakterystyka stanu rotovoi porozhnyny u ditei, yaki prozhyvaiut v raioni z pidvyshchenym radiatsiinym fonom. Lviv: Nauka.meduniv: 22.

Safronova LA, Poltavskyi OM, Tsarukianova IH, Savychuk OV, Stenkina SIe, Smyrnova OV. (2003). Osoblyvosti mikrobiotsenozu rotovoi porozhnyny u zdorovykh ditei ta khvorykh na khronichnyi retsydyvnyi aftoznyi stomatyt. Mikrobiolohichnyi zhurnal. 65; 6: 49-58.

Savychuk O, Beketova G, Zaitseva E, Shapovalova G. (2019). Method of complex Treatment of Chronic Recurrent Aphthous Stomatitis. Pedyatryia. Vostochnaia Evropa. 7(1): 8-16.

Souchkevich GN, Tsyb AF, Repacholi MN, Mould RP. (1996). Health consequences of the Chernobyl accident : results of the International Programme on the Health Effects of the Chernobyl Accident (IPHECA) pilot projects and related national programmes : scientific report. Geneva: World Health Organization: 519.

Zadorozhna IV, Povorozniuk VV. (2013). Poshyrenist ta intensyvnist kariiesu zubiv u ditei Ukrainy: rezultaty kliniko-epidemiolohichnoho obstezhennia. Problemy osteolohii. 16; 4: 55-60.

Published

2024-02-28

Issue

Section

Original articles