Роль поліморфізму rs_7927894 гена FLG та загального IgЕ у прогнозуванні клінічних фенотипів атопічного дерматиту в дітей

Автор(и)

  • В.О. Дитятковський Дніпровський державний медичний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-8508-5562
  • О.Є. Абатуров Дніпровський державний медичний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-6291-5386
  • Н.В. Науменко Алергоцентр КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Дніпровської міської ради», м. Дніпро, Україна
  • О.О. Аліфіренко Алергоцентр КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Дніпровської міської ради», м. Дніпро, Україна
  • Н.Л. Пінаєва Алергоцентр КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Дніпровської міської ради», м. Дніпро, Україна
  • С.Т. Таран Алергоцентр КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Дніпровської міської ради», м. Дніпро, Україна
  • І.А. Філатова Алергоцентр КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Дніпровської міської ради», м. Дніпро, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15574/SP.2021.115.31

Ключові слова:

атопічний дерматит, діти, фенотип, однонуклеотидний поліморфізм, ген філагріну, загальний імуноглобулін Е

Анотація

Атопічний дерматит (АД) — найчастіше хронічне алергічне захворювання в дітей, патогенез якого базується на ендогенних генотипах та який проявляється різними клінічними фенотипами — ізольованим та поєднаним з іншими формами атопії — алергічним ринітом / ринокон'юнктивітом (АР/АРК) і/або бронхіальною астмою (БА). На цей час одним із найбільш вивчених генетичних маркерів ризику розвитку АД є однонуклеотидні поліморфізми гена філагріну (SNP FLG), зокрема, rs_7927894. Базовим біомаркером АД є загальний сироватковий імуноглобулін Е (IgE). Але дотепер не було комбінованого дослідження цих предикторів маркерів при різних фенотипах АД у дітей.

Мета — визначити варіанти генотипу SNP rs_7927894 гена FLG та сироваткових концентрацій загального IgE як персоніфікованої панелі предикторів ризику розвитку різних клінічних фенотипів АД у дітей.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 2 групи пацієнтів: основну групу становили 39 дітей, хворих на фенотипи ізольованого АД та АД, поєднаного з АР/АРК/БА; контрольну — склали 47 дітей із захворюваннями травної системи (функціональна диспепсія, хронічний гастрит, виразкова хвороба, функціональні розлади біліарної системи) без клінічних ознак атопії. Пороговим рівнем статистичної доcтовірності прийнято p<0,05.

Результати. Встановлено предиктори — генотип і біомаркер для ризику розвитку фенотипу ізольованого АД: 4,11 (95% ДІ 1,28; 13,18; p<0,05) для варіанта С/Т SNP rs_7927894 гена FLG та 8,98 (95% ДІ 2,53; 31,86; p<0,001) для загального сироваткового IgE>173 МО/мл. Також встановлено персоніфіковані предиктори — генотип і біомаркер для ризику розвитку фенотипу АД, поєднаного з АР/АРК/БА: 2,88 (95% ДІ 1,07; 8,54; p<0,05) для варіанта С/Т SNP rs_7927894 гена FLG та 8,98 (95% ДІ 2,53; 31,86; p<0,001) для загального сироваткового IgE>213 МО/мл. Додатково визначено ризик розвитку фенотипу АД, поєднаного з АР/АРК/БА порівняно з ізольованим АД при пороговій концентрації загального IgE>1001 МО/мл: 16,00 (95% ДІ 2,68; 95,44; p<0,01).

Висновки. Генотип С/Т SNP rs_7927894 гена FLG та порогові сироваткові концентрації IgE достовірно пов'язані з ризиком розвитку клінічних фенотипів АД у дітей. Загальний IgE залишається достовірним біомаркером(предиктором ризику розвитку АД у дитячому віці з 3 до 18 років при сироваткових концентраціях >173 МО/мл для фенотипу ізольованого АД і при сироваткових концентраціях >213 МО/мл для фенотипу АД, поєднаного з АР/АРК/БА. Рівень загального сироваткового IgE>1001 МО/мл є достовірним біомаркером(предиктором ризику розвитку фенотипу АД, поєднаного з АР/АРК/БА, порівняно з фенотипом ізольованого АД у дітей.

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано інформовану згоду батьків дітей.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Посилання

Amat F, Soria A, Tallon P, Bourgoin Heck M, Lambert N, Deschildre A, Just J. (2018, Aug). New insights into the phenotypes of atopic dermatitis linked with allergies and asthma in children: An overview. Clin Exp Allergy. 48 (8): 919-934. Epub 2018 May 24. https://doi.org/10.1111/cea.13156; PMid:29676818

Badloe FMS, De Vriese S, Coolens K et al. (2020). IgE autoantibodies and autoreactive T cells and their role in children and adults with atopic dermatitis. Clin Transl Allergy. 10 (34). https://doi.org/10.1186/s13601-020-00338-7; PMid:32774842 PMCid:PMC7398196

Belgrave DCM, Simpson A, Buchan IE et al. (2015). Atopic Dermatitis and Respiratory Allergy: What is the Link. Curr Derm Rep. 4: 221-227. https://doi.org/10.1007/s13671-015-0121-6; PMid:26566461 PMCid:PMC4635175

Cabanillas B, Brehler AC, Novak N. (2017, Aug). Atopic dermatitis phenotypes and the need for - personalized medicine. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 17 (4): 309-315. https://doi.org/10.1097/ACI.0000000000000376; PMid:28582322 PMCid:PMC5515628

Cepelak I, Dodig S, Pavic I. (2019). Filaggrin and atopic march. Biochem Med (Zagreb). 29 (2): 020501. https://doi.org/10.11613/BM.2019.020501; PMid:31223255 PMCid:PMC6559618

Debinska A, Danielewicz H, Drabik Chamerska A, Kalita D, Boznanski A. (2020). Chromosome 11q13.5 variant as a risk factor for atopic dermatitis in children. Postepy Dermatol Alergol. 37 (1): 103-110. https://doi.org/10.5114/ada.2020.93388; PMid:32467693 PMCid:PMC7247065

Hill DA, Spergel JM. (2018). The atopic march: Critical evidence and clinical relevance. Annals of Allergy, Asthma&Immunology. 120 (2): 131 137. ISSN10811206. https://doi.org/10.1016/j.anai.2017.10.037; PMid:29413336 PMCid:PMC5806141

Johansson SGO. (2016, Jun). The discovery of IgE. J Allergy Clin Immunol. 137 (6): 1671-1673. Epub 2016 Apr 23. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2016.04.004; PMid:27264002

Mavroudi A, Karagiannidou A, Xinias I, Cassimos D, Karantaglis N, Farmaki E, Imvrios G, Fotoulaki M, Eboriadou M, Tsanakas J. (2017, Jan Feb). Assessment of IgE-mediated food allergies in children with atopic dermatitis. Allergol Immunopathol (Madr). 45 (1): 77-81. Epub 2016 Oct 4. https://doi.org/10.1016/j.aller.2016.06.006; PMid:27717723

Ng C, Hon KL, Kung JS, Pong NH, Leung TF, Wong CK. (2016). Hyper IgE in Childhood Eczema and Risk of Asthma in Chinese Children. Molecules. 21 (6): 753. Published 2016 Jun 10. https://doi.org/10.3390/molecules21060753; PMid:27294900 PMCid:PMC6274365

Poni'nska JK, Samoli'nski B, Tomaszewska A, Raciborski F, Samel Kowalik P, Walkiewicz A, Lipiec A, Piekarska B, Krzych Falta E, Namyslowski A et al. (2017). Haplotype dependent association of rs7927894 (11q13.5) with atopic dermatitis and chronic allergic rhinitis: A study in ECAP cohort. PLoS ONE. 12: e0183922. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183922; PMid:28886043 PMCid:PMC5590850

Rosi'ska Wieckowicz A, Czarnecka Operacz M, Adamski Z. (2016). Selected immunological parameters in clinical evaluation of patients with atopic dermatitis. Advances in Dermatology and Allergology/Postepy Dermatologii i Alergologii. 33 (3): 211-218. https://doi.org/10.5114/ada.2016.60614; PMid:27512357 PMCid:PMC4969417

Suarez Farinas M, Dhingra N, Gittler J, Shemer A, Cardinale I, de Guzman Strong C et al. (2013). Intrinsic atopic dermatitis shows similar TH2 and higher TH17 immune activation compared ith extrinsic atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 132: 361-370. Epub 2013 Jun 15. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2013.04.046; PMid:23777851 PMCid:PMC3991240

Vaneckova J, Bukac J. (2016). The severity of atopic dermatitis and the relation to the level of total IgE, onset of atopic dermatitis and family history about atopy, Food and Agricultural Immunology. 27 (5): 734-741. https://doi.org/10.1080/09540105.2016.1183598

Wong CY, Yeh KW, Huang JL et al. (2020, Dec). Longitudinal analysis of total serum IgE levels with allergen sensitization and atopic diseases in early childhood. https://doi.org/10.1038/s41598-020-78272-8; PMid:33277617 PMCid:PMC7718260

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-10