Вроджена цитомегаловірусна інфекція: передумови для розвитку; клінічний випадок; труднощі лікування

Автор(и)

  • О.В. Усачова Запорізький державний медичний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-8413-027X
  • Є.А. Сіліна Запорізький державний медичний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-3199-9297
  • Т.М. Пахольчук Запорізький державний медичний університет, Україна https://orcid.org/0000-0003-1444-5679
  • О.В. Конакова Запорізький державний медичний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-0025-3599
  • О.А. Дралова Запорізький державний медичний університет, Україна https://orcid.org/0000-0003-2137-1495
  • Т.І. Курочкіна КНП «Міська дитяча лікарня № 5 ЗМР» м. Запоріжжя, Україна
  • І.Г. Денисенко КНП «Міська дитяча лікарня № 5 ЗМР» м. Запоріжжя, Україна
  • Р.Л. Шевченко КНП «Міська дитяча лікарня № 5 ЗМР» м. Запоріжжя, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15574/SP.2021.113.37

Ключові слова:

вроджена цитомегаловірусна інфекція, новонароджені, тяжкі форми, діагностика, клініка, лікування

Анотація

Вроджена цитомегаловірусна інфекція (ЦМВІ) є провідною причиною вроджених інфекцій немовлят у світі, оскільки може призвести до значних рівнів захворюваності, смертності або довгострокових наслідків.

Мета — навести результати скринінгового обстеження вагітних і дітей перших місяців життя щодо ЦМВІ; описати клінічний випадок тяжкої вродженої ЦМВІ з труднощами добору специфічної терапії.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз специфічного обстеження 302 вагітних у різних термінах, які мешкають у Запорізькій області. Оцінено наявність специфічних до цитомегаловірусу (ЦМВ) антитіл класів M і G. Ретроспективно оцінено клінічний перебіг ЦМВІ у 56 дітей раннього віку. Описано клінічний випадок вродженої ЦМВІ у новонародженого з тяжким ускладненим перебігом (гепатит, нефрит, кардит, пневмонія, тромбоцитопенічна пурпура), якому призначено специфічну терапію ганцикловіром. Статистичну обробку отриманих результатів виконано методами варіаційної статистики.

Результати. За результатами дослідження специфічного імунологічного профілю до ЦМВ вагітних показано, що більшість жінок фертильного віку, мешканок Запорізької області, були серопозитивними до ЦМВ. У близько 3% вагітних жінок фіксували в крові позитивні IgМ проти ЦМВ, що вказало на прояв гострої форми ЦМВІ і можливе інфікування плода. Серед 35 (59,3%) пацієнтів першого року життя домінуючим клінічним симптомом вродженої ЦМВІ була затяжна неонатальна жовтяниця (у 15 дітей виявили підвищений рівень АЛТ, в 1 дитини — тромбоцитопенію). Другим за частотою реєстрації був синдром перинатального ураження центральної нервової системи. З метою визначення особливостей перебігу, полісиндромності ураження, труднощів діагностики та добору специфічної терапії за тяжких форм вродженої ЦМВІ наведено клінічний випадок.

Висновки. Більшість жінок фертильного віку є імунними до ЦМВ та близько 3% вагітних переносять гостру первинну форму ЦМВІ. ЦМВ — найчастіша причина внутрішньоутробного інфікування з тяжким загрозливим життю новонародженого станом, із можливим формуванням тяжких резидуальних наслідків, частіше у вигляді сенсоневральної глухоти. Діагностика вродженої ЦМВІ ускладнюється як полісиндромністю проявів хвороби, так і відсутністю чіткої системи тестування вагітних й новонароджених. Настороженість лікарів-неонатологів і педіатрів щодо ЦМВІ — запорука своєчасної діагностики хвороби новонароджених. Труднощі добору етіотропної терапії при ЦМВІ зумовлені низькою чутливістю збудника до ацикловіру та необхідністю використання токсичного препарату — ганцикловіру. Своєчасне призначення високоспецифічної анти-ЦМВ-терапії дає змогу не тільки зберегти життя пацієнту, але й зменшити ймовірність тяжких резидуальних явищ з боку нервової системи, органів зору і слуху!

Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано інформовану згоду пацієнтів.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: вроджена цитомегаловірусна інфекція, новонароджені, тяжкі форми, діагностика, клініка, лікування.

Посилання

Akpan US, Pillarisetty LS. (2020, Jan). Congenital Cytomegalovirus Infection. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541003.

Artemchik TA et al. (2019). Cytomegalovirus infection in children: teaching aid. BSMU: Minsk: 52.

Artemchik TA, Fomenkova UR. (2018, Oct 19). Comparative analysis of methods for diagnostics of cytomegalovirus infection in children of the first year of life. Actual problems of microbiology, virology, immunology: materials of a scientific and practical conference. Minsk: 31–32.

Barton M, Forrester AM, McDonald J. (2020). Update on congenital cytomegalovirus infection: Prenatal prevention, newborn diagnosis, and management. Paediatr Child Health. CrossRef. 25: 395-396. https://doi.org/10.1093/pch/pxaa083; PMid:32968468

Beswick R, David M, Higashi H, Thomas D, Nourse C, Koh G et al. (2019). Integration of congenital cytomegalovirus screening within a newborn hearing screening programme. J Paediatr Child Health. 55: 1381-1388. https://doi.org/10.1111/jpc.14428; PMid:30916438

Blazquez Gamero D, Galindo Izquierdo A, Del Rosal T, Baquero Artigao F, Izquierdo Mendez N, Soriano Ramos M et al. (2019). Prevention and treatment of fetal cytomegalovirus infection with cytomegalovirus hyperimmune globulin: a multicenter study in Madrid. J Matern Fetal Neonatal Med. 32: 617-625. https://doi.org/10.1080/14767058.2017.1387890; PMid:28978246

Chiopris G, Veronese P, Cusenza F, Procaccianti M, Perrone S, Dacco V, Colombo C, Esposito S. (2020). Congenital Cytomegalovirus Infection: Update on Diagnosis and Treatment. Microorganisms. 8 (10): 1516. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7599523. https://doi.org/10.3390/microorganisms8101516; PMid:33019752 PMCid:PMC7599523

Diener ML, Zick CD, McVicar SB, Boettger J, Park AH. (2017). Outcomes from a hearing-targeted cytomegalovirus screening program. Pediatrics. 139: e20160789. https://doi.org/10.1542/peds.2016-0789; PMid:28119425

Dorfman L, Amir J, Attias J et al. (2020). Treatment of congenital cytomegalovirus beyond the neonatal period: an observational study. Eur J Pediatr. 179: 807-812. https://doi.org/10.1007/s00431-019-03558-7; PMid:31927626

Faure Bardon V, Magny JF, Parodi M, Couderc S, Garcia P, Maillotte AM et al. (2019). Sequelae of congenital cytomegalovirus following maternal primary infections are limited to those acquired in the first trimester of pregnancy. Clin Infect Dis. 69: 1526-1532. https://doi.org/10.1093/cid/ciy1128; PMid:30596974

Fesenko MYE, Melashchenko ОI, Pyeshyi MM et al. (2019). Followup observation during 10 years of children who were born to seropositive mothers (that are infected with cmv and the hsv1) Modern pediatrics. Ukraine. 6 (102): 49-54. https://doi.org/10.15574/SP.2019.102.49

Fowler K. (2018). Targeted CMV screening and hearing management of children with congenital cytomegalovirus infection. ENT Audiol News: 27.

Fowler KB, Boppana SB. (2018). Congenital cytomegalovirus infection. Semin Perinatol. 42: 149-154. https://doi.org/10.1053/j.semperi.2018.02.002; PMid:29503048

Fowler KB, McCollister FP, Sabo DL, Shoup AG, Owen KE, Woodruff JL et al. (2017). A targeted approach for congenital cytomegalovirus screening within newborn hearing screening. Pediatrics. 139: e20162128. https://doi.org/10.1542/peds.2016-2128; PMid:28049114 PMCid:PMC5260148

Lazzarotto T, Blazquez Gamero D, Delforge M L, Foulon I, Luck S, Modrow S, Leruez Ville M. (2020). Congenital Cytomegalovirus Infection: A Narrative Review of the Issues in Screening and Management From a Panel of European Experts. Front Pediatr. 8: 13. URL: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fped.2020.00013. https://doi.org/10.3389/fped.2020.00013; PMid:32083040 PMCid:PMC7006044

Lilleri D, Gerna G. (2017). Maternal immune correlates of protection from human cytomegalovirus transmission to the fetus after primary infection in pregnancy. Rev Med Virol. 27: e1921. https://doi.org/10.1002/rmv.1921; PMid:28008685

Luck SE, Wieringa JW, Blazquez Gamero D, Henneke P, Schuster K, Butler K et al. (2017). Congenital cytomegalovirus: a European expert consensus statement on diagnosis and management. Pediatr Infect Dis J. 36: 1205-1213. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000001763; PMid:29140947

Nadraga OB, Klуmenko KH. (2017). P Epsteinbarr and cytomegalovirus infection in children. Sovremennaya pediatriya. 7 (87): 7-11. https://doi.org/10.15574/SP.2017.87.7

Rawlinson WD, Boppana SB, Fowler KB, Kimberlin DW, Lazzarotto T, Alain S, Daly K, Doutre S, Gibson L, Giles ML, Greenlee J, Hamilton ST, Harrison GJ, Hui L, Jones CA, Palasanthiran P, Schleiss MR, Shand AW, van Zuylen WJ. (2017, Jun). Congenital cytomegalovirus infection in pregnancy and the neonate: consensus recommendations for prevention, diagnosis, and therapy. Lancet Infect Dis. 17 (6): e177-e188. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30143-3

Riis, Jenna&Ahmadi, Hedyeh&Silke, Olivia&Granger, Steve&Bryce, Crystal&Granger, Douglas. (2020). Correspondence Between Cytomegalovirus Immunoglobulin-G Levels Measured in Saliva and Serum. Frontiers in Immunology. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.02095/full. https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.02095; PMid:32983163 PMCid:PMC7484902

Seisenbaeva RZh, Almaganbetova AE, Kasymbekova FN et al. (2018). Epidemiology of congenital cytomegalovirus infection. Bulletin of KazNMI. 1: 42-43.

Silva, Janaina&Marinho, Claudio&Palmisano, Giuseppe & Rosa Fernandes, Livia. (2020). Lights and Shadows of TORCH Infection Proteomics. Genes. 11: 894. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32764347. https://doi.org/10.3390/genes11080894; PMid:32764347 PMCid:PMC7464470

Tesini Brenda L. (2020). Congenital and Perinatal Cytomegalovirus Infection (CMV). MSD Manual. URL: https://www.msdmanuals.com/professional/pediatrics/infections-in-neonates/congenital-and-perinatal-cytomegalovirus-infection-cmv.

Usachova EV, Silina EA, Konakova OV, Denisenko IG, Kurochkina TI. (2012). Specifics of severe form of congenital cytomegaloviral infection (clinical case). Sovremennaya pediatriya. 5(45): 147-150.

Vancor E, Shapiro ED, Loyal J. (2019). Results of a targeted screening program for congenital cytomegalovirus infection in infants who fail newborn hearing screening. J Pediatric Infect Dis Soc. 8: 55-59. https://doi.org/10.1093/jpids/pix105; PMid:29373759 PMCid:PMC6437837

Zuhair M, Smit GS, Wallis G, Jabbar F, Smith C, Devleesschauwer B, Griffiths P. (2019). Estimation of the worldwide seroprevalence of cytomegalovirus: A systematic review and meta>analysis. Rev Med Virol. 29: e2034. https://doi.org/10.1002/rmv.2034; PMid:30706584

Kimberlin DW, Jester PM, Sanchez PJ, et al: Valganciclovir for symptomatic congenital cytomegalovirus disease. N Engl J Med 372(10):933-943, 2015. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1404599; PMid:25738669 PMCid:PMC4401811

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-29

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження