Історія журналу

Журнал видається з 2003 року під назвою «Сучасна педіатрія».

Починаючи з №4(100) 2019 року журнал змінив назву на «Сучасна педіатрія. Україна».

Засновниками журналу є НМАПО імені П.Л. Шупика та громадянка України Д.О. Бахтіярова.

Видавництво ТОВ «Група компаній Мед Експерт»

Журнал публікує результати наукових досліджень щодо методів діагностики та лікування  дитячих хвороб з метою підвищення якості надання допомоги дітям в Україні. 

Наказом МОН України № 612 від 7.05.2019 р. журнал «Сучасна педіатрія» включений у категорію Б Переліку наукових спеціалізованих видань, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук.